sakernas tillstånd

Anna Bärnskog, Gryning. (Foto Anna Bärnskog)