Sneakers i trä av Paul Coudamy. Foto Benjamin Boccas, bilderna är lånade från www.desingboom.com.