Dalaask från Fias ask. Foto Jean Godecharle. Bilden är lånad från www.fiasask.be.