Detalj av grind. Jon Olofsson har gjort. Bilden lånad från www.jonolofsson.se.