Ledstång som visar vägen till husets veranda. Gjord av Tomas Skimutis.