Den svarta kuben hette ”Plattform” när arkitekterna Tham & Videgård Hansson ritade den till en tävling 2005. Idag kallas den Kalmar Konstmuseum.