Fäst bandet ordentligt på etuiets baksida. Jag gjorde ett kryss så att bandet inte ska trassla sig.