Vanna i anundsjömössa, en materialsats att bita i.