Återbruk. Öl blir ljus. Bilden är hämtad från www.arenaturals.com.