Vantar och hättor, Nordiska museets Folkkonstutställning. Foto Mats Landin

Hättor och vantar

Hättor och vantar