Armholk med knappar, virkad. Ur boken Virka muddar! Hemslöjdens förlag. Foto Jostein Skeidsvoll

Virkade muddar

Virkade muddar