Krympburk av Roland Fällman. Foto Kerstin Eriksson, från www.slojdeniskogen.se.

Blå krympburk

Blå krympburk