Bastabinne. Foto Sture Björnson, från http://odenas.se/bastabinne.

Bastabinne

Bastabinne