textil

Studentarbete från Sätergläntan, som öppnar sin utställning #slöjdkraft nu på fredag. (Foto Gunilla Tegen)

Studentarbete från Sätergläntan, som öppnar sin utställning #slöjdkraft nu på fredag. (Foto Gunilla Tegen)

textil