textil

Textil klass - en examensutställning öppnade igår, där de sju studenterna vid Högre textil utbildning nu utexamineras, på Handarbetets Vänners skola i Stockholm. (Foto Emma Holmgren)

Textil klass – en examensutställning öppnade igår, där de sju studenterna vid Högre textil utbildning nu utexamineras, på Handarbetets Vänners skola i Stockholm. (Foto Emma Holmgren)

textil