taste for waste

Taste for Waste: Jenny Fingal till vänster och Pernilla Persson till höger. (Foto Taste for Waste)

Taste for Waste: Jenny Fingal till vänster och Pernilla Persson till höger. (Foto Taste for Waste)

taste for waste