vas

Sanne Dalströms vas för en eller annan vårblomma kanske - i Konsthantverkscentrums nätbutik just nu. (Foto Sanne Dahlström)

Sanne Dalströms vas för en eller annan vårblomma kanske – i Konsthantverkscentrums nätbutik just nu. (Foto Sanne Dahlström)

vas