osthyvel

Norska osthyvlar av Thor Björklund - osthyvelns uppfinnare! (Foto Mjölk)

Norska osthyvlar av Thor Björklund – osthyvelns uppfinnare! (Foto Mjölk)

osthyvel