triplex

Originalet till svenska Triplexlampan gjordes av JP Johansson 1919. Nu finns den i nyproduktion, av svenska Mackapär. (Foto Mackapär)

Originalet till svenska Triplexlampan gjordes av JP Johansson 1919. Nu finns den i nyproduktion, av svenska Mackapär. (Foto Mackapär)