HV Skola

Idag håller HV Skola öppet hus i Stockholm, med möjlighet att träffa elever, mästare och gesäller bland annat. Samt att se utställningar. (Foto HV Skola)

Idag håller HV Skola öppet hus i Stockholm, med möjlighet att träffa elever, mästare och gesäller bland annat. Samt att se utställningar. (Foto HV Skola)