Laura Cimds

Muterade vantar med traditionella symboler på handlovarna, av Laura Cimds. (Foto Art Academy of Latvia)

Muterade vantar med traditionella symboler på handlovarna, av Laura Cimds. (Foto Art Academy of Latvia)