Baiba Cimdi

Baiba Cimdis vantar som är ett med naturen ingick i den lettiska montern på möbelmässan. (Foto Art Academy of Latvia)

Baiba Cimdis vantar som är ett med naturen ingick i den lettiska montern på möbelmässan. (Foto Art Academy of Latvia)