huset

Huset och vår flicka i förgrunden. (Foto Kurbits)