Hänge för granen, krona, från Royal Copenhagen. Foto Royal Copenhagen.