Mitt i Söderort Hammarby

Mitt i: Slöjdgerilla på marsch

Mitt i: Slöjdgerilla på marsch

I Mitt i Söderort Hammarby intervjuades jag apropå Gerillaslöjdsbokens släpp, artikeln publicerades 9 september.

För många är garntaggandet ett politiskt ställningstagande. När det stickar kritiserar de masskonsumtione och slit- och slängsamhället. De vill lyfta fram värdet av att göra Läs mer >>