webb_Skogen & slöjden_Foto Pernilla Wåhlin Norén (2)

Liljekonvaljbladsgirland ur boken Skogen och slöjden. Foto Pernilla Wåhlin Norén.