Betsy Greer

Betsy Greer, en av förespråkarna för craftivismen gjorde förstås en och annan garnboll när vi sågs… (Foto Gerillaslöjdsfestivalen)

Betsy Greer, en av förespråkarna för craftivismen gjorde förstås en och annan garnboll när vi sågs… (Foto Gerillaslöjdsfestivalen)