vril

Som mystiska och oslipade skogsdiamanter lyser de så fint, eller hur? Aia Jüdes visar vrilar i nya sammanhang. (Foto Kurbits)

Som mystiska och oslipade skogsdiamanter lyser de så fint, eller hur? Aia Jüdes visar vrilar i nya sammanhang. (Foto Kurbits)

vril