vantar

15-talet vantar finns beskrivna i detta teknikhäfte, och bakom kunskapen står mästerstickaren Karin Kahnlund. (Foto Thomas Harrysson)

15-talet vantar finns beskrivna i detta teknikhäfte, och bakom kunskapen står mästerstickaren Karin Kahnlund. (Foto Thomas Harrysson)

vantar