easy piece

Med utgångspunkt i ett open source-mönster, fritt att utgå ifrån, hacka och göra till sitt eget har inbjudna aktörer skapat utställningen som just nu ingår i festivalen på Fiberspace Gallery i Stockholm. Foto Easy Piece Collaboration)

Med utgångspunkt i ett open source-mönster, fritt att utgå ifrån, hacka och göra till sitt eget har inbjudna aktörer skapat utställningen som just nu ingår i festivalen på Fiberspace Gallery i Stockholm. Foto Easy Piece Collaboration)

easy piece