figurin

Figurinen heter Self possession, av Alexander Tallén 2016. Glaserat stengods. (Foto Anna Danielsson/Nationalmuseum)

Figurinen heter Self possession, av Alexander Tallén 2016. Glaserat stengods. (Foto Anna Danielsson/Nationalmuseum)

figurin