Maria Gullberg

Maria Gullberg får Barbro Wingstrands stora stipendium på 100 000 kronor. (Foto Thomas Harrysson)

Maria Gullberg får Barbro Wingstrands stora stipendium på 100 000 kronor. (Foto Thomas Harrysson)

Maria Gullberg