mattan

De närvarande politkerna förbereder sig för att lyfta mattan tillsammans med oss, vid överlämningen till riksdagen. (Foto Gerillaslöjdsfestivalen)

De närvarande politkerna förbereder sig för att lyfta mattan tillsammans med oss, vid överlämningen till riksdagen. (Foto Gerillaslöjdsfestivalen)

mattan