mynttorget

Mattan på plats på Mynttorget, där vi dels fick visa upp den för deltagarna, dels fick möjlighet att prata med nyfikna. Foto Nadine Hultman)

Mattan på plats på Mynttorget, där vi dels fick visa upp den för deltagarna, dels fick möjlighet att prata med nyfikna. Foto Nadine Hultman)

mynttorget