tal

Här var det också dags för tal. Det var viktigt för oss att få lämna över mattan med en förklaring av projektet och en förhoppning om fortsatt synliggörande av mattan. Här är de samlade polikterna på plats. Foto Anneli Levin/Gerillaslöjdsfestivalen.

Här var det också dags för tal. Det var viktigt för oss att få lämna över mattan med en förklaring av projektet och en förhoppning om fortsatt synliggörande av mattan. Här är de samlade polikterna på plats. Foto Anneli Levin/Gerillaslöjdsfestivalen.

tal