politikerna

Alla medverkande vid överlämningen av Fantasin till makten, den 26 september. Foto Gerillaslöjdsfestivalen)

Alla medverkande vid överlämningen av Fantasin till makten, den 26 september. Foto Gerillaslöjdsfestivalen)

politikerna