Julia Kalthoff

Julia Kalthoff får ett hedersomnämnande för sin täljyxa. (Foto Julia Kalthoff)

Julia Kalthoff får ett hedersomnämnande för sin täljyxa. (Foto Julia Kalthoff)

Julia Kalthoff