krympburk

Ja, och detta är förstås den alltigenom fantastiska Per Noréns verk. Med så fint förhållningssätt till slöjden i stort och med handaskicklighet som få när det kommer till dessa krymburkar exempelvis. (Foto Spångossen)

Ja, och detta är förstås den alltigenom fantastiska Per Noréns verk. Med så fint förhållningssätt till slöjden i stort och med handaskicklighet som få när det kommer till dessa krymburkar exempelvis. (Foto Spångossen)

krympburk