utställning

Li Edelkorts entréutställning gillade jag skarpt, hon kallade den Animism och berättade om hur människan och djuren är kärnan i allt levande tillsammans med naturen och att vi därför typ ska skärpa oss när det kommer till vanvården av planeten. (Min tolkning, hon uttryckte det eventuellt inte så exakt...) (Foto Kurbits)

Li Edelkorts entréutställning gillade jag skarpt, hon kallade den Animism och berättade om hur människan och djuren är kärnan i allt levande tillsammans med naturen och att vi därför typ ska skärpa oss när det kommer till vanvården av planeten. (Min tolkning, hon uttryckte det eventuellt inte så exakt…) (Foto Kurbits)

utställning