utställning

Men det var fint att gå runt i de olika materialen, formerna, teknikerna. (Foto Kurbits)

Men det var fint att gå runt i de olika materialen, formerna, teknikerna. (Foto Kurbits)

utställning