Per Norén

Också Per Norén, Spångossen, var på plats i Täljograms monter för att instruera täljintresserade. (Foto Kurbits)

Också Per Norén, Spångossen, var på plats i Täljograms monter för att instruera täljintresserade. (Foto Kurbits)

Per Norén