Per-Åke Backman

Här är Per-Åke själv fångad på bild, monterandes en av sina fantastiska halmkronor. (Foto Ingela Sannesjö)

Här är Per-Åke själv fångad på bild, monterandes en av sina fantastiska halmkronor. (Foto Ingela Sannesjö)

Per-Åke Backman