nystvinda

Metoder och material är delar av Stickpratet, men i fokus står berättelserna. Men självklart har en handgjord nystvinda också en berättelse att förtälja... (Foto ur boken/Kurbits)

Metoder och material är delar av Stickpratet, men i fokus står berättelserna. Men självklart har en handgjord nystvinda också en berättelse att förtälja… (Foto ur boken/Kurbits)

nystvinda