provdockor

Provdockor - hållning förr och nu: dockan till höger är från 1960-tal, till vänster docka från 1980. (Foto Kurbits)

Provdockor – hållning förr och nu: dockan till höger är från 1960-tal, till vänster docka från 1980. (Foto Kurbits)

provdockor