slevar

"När lusten och ron visar vägen fyller det undermedvetna vårat sinne med färg och form! Genom ett kravlöst bejakande av lärandeprocessen färdas drömmen allt lättare mellan tanke och hand. Ett sätt att lära känna sig själv". (Foto Per Norén)

”När lusten och ron visar vägen fyller det undermedvetna vårat sinne med färg och form! Genom ett kravlöst bejakande av lärandeprocessen färdas drömmen allt lättare mellan tanke och hand. Ett sätt att lära känna sig själv”. (Foto Per Norén)

slevar