hjortklänning

Återbrukstanken är central i utställningen Glädje och grannlåt. Här är verket Hjortklänning förstås med ett ”Handhjort smycke”. (Foto Karin Ferner)

Återbrukstanken är central i utställningen Glädje och grannlåt. Här är verket Hjortklänning förstås med ett ”Handhjort smycke”. (Foto Karin Ferner)

hjortklänning