flamsk

Ur Hemslöjdens samlingar i Skåne hittade Eva Davidsson inspiration att arbeta vidare med, där likheterna mellan mönstervärldarna är tydliga. (Foto Hemslöjden i Skåne)

Ur Hemslöjdens samlingar i Skåne hittade Eva Davidsson inspiration att arbeta vidare med, där likheterna mellan mönstervärldarna är tydliga. (Foto Hemslöjden i Skåne)

flamsk