näver

Nävrets möjligheter utforskas av Emma Dahlqvist, den 2 juni håller hon en avslutande workshop i utställningen i Stenhuset. (Foto Emma Dahlqvist)

Nävrets möjligheter utforskas av Emma Dahlqvist, den 2 juni håller hon en avslutande workshop i utställningen i Stenhuset. (Foto Emma Dahlqvist)

näver