textil

Med kropp och själ - Clara Fina Frisk. I helgen alltså, gå och se Textilepidemin, med studenter från textilprogrammet på HDK. På Konstepidemin i Göteborg. (Foto HDK)

Med kropp och själ – Clara Fina Frisk. I helgen alltså, gå och se Textilepidemin, med studenter från textilprogrammet på HDK. På Konstepidemin i Göteborg. (Foto HDK)

textil