virkning

Virkningen som teknik är omtalad genom textilhistorien och har därmed också fått många olika tolkningar och uttryck. Tove Knuts verk ser ut så här. (Foto Tove Knuts)

Virkningen som teknik är omtalad genom textilhistorien och har därmed också fått många olika tolkningar och uttryck. Tove Knuts verk ser ut så här. (Foto Tove Knuts)

virkning